2020-10-29
Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 08:00 -15:00


Dyżur komornika:
Środa 10:00 -14:00

Kancelaria dysponuje
  • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
  • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
  • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
  • dostępem elektronicznym do bazy danych CEPiK
  • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

I licytacja domu weselnego 674,66m2 wraz z domem jednorodzinnym 247,60m2
2019-06-25

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 blok 10 w sali nr 227, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę 20/10 z obrębu Prądocin o pow. 3996m2, zabudowanej budynkem gastronomiczno-usługowym z pokojami gościnnymi o pow. użytkowej 647,66m2 i budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem o pow. użytkowej 247,60m2, położonej: 66-446 Deszczno, Prądocin, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00036204/5.Nieruchomość należy do Józefy i Jerzego Dziadosz. Suma oszacowania wynosi 3 032 952,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 274 714,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 303 295,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem bankowym. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 10 w pok. 227 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

I licytacja domu weselnego 674,66m2 wraz z domem jednorodzinnym 247,60m2
2019-06-25

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 blok 10 w sali nr 227, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę 20/10 z obrębu Prądocin o pow. 3996m2, zabudowanej budynkem gastronomiczno-usługowym z pokojami gościnnymi o pow. użytkowej 647,66m2 i budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem o pow. użytkowej 247,60m2, położonej: 66-446 Deszczno, Prądocin, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00036204/5.Nieruchomość należy do Józefy i Jerzego Dziadosz. Suma oszacowania wynosi 3 032 952,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 274 714,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 303 295,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem bankowym. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 10 w pok. 227 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
Mateusz Ptak Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp.


© 2012. All rights reserved.


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi
reklamy dzialalności prowadzonej przez Komornika

 

 


logo