2020-10-29
Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 08:00 -15:00


Dyżur komornika:
Środa 10:00 -14:00

Kancelaria dysponuje
  • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
  • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
  • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
  • dostępem elektronicznym do bazy danych CEPiK
  • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

Termin zniesiony. Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Gwiaździsta 12/47,
2020-02-26
Termin zniesiony - zarządzenie Prezesa Sądu. 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-03-2020r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 blok 10  w sali nr 227, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Gwiaździsta 12/47,  dla którego  Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GW1G/00105913/3.
Lokal mieszkalny nr 47 położony na IV piętrze w budynku 10 piętrowym o powierzchni użytkowej 37,30m2,  składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki.
Suma oszacowania wynosi 113 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    85 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 340,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem bankowym.
Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 10  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

Termin zniesiony. Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Gwiaździsta 12/47,
2020-02-26
Termin zniesiony - zarządzenie Prezesa Sądu. 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-03-2020r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 blok 10  w sali nr 227, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Gwiaździsta 12/47,  dla którego  Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GW1G/00105913/3.
Lokal mieszkalny nr 47 położony na IV piętrze w budynku 10 piętrowym o powierzchni użytkowej 37,30m2,  składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki.
Suma oszacowania wynosi 113 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    85 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 340,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem bankowym.
Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 blok 10  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
Mateusz Ptak Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp.


© 2012. All rights reserved.


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi
reklamy dzialalności prowadzonej przez Komornika

 

 


logo