2022-08-08
Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 08:00 -15:00


Dyżur komornika:
Środa 10:00 -14:00

Kancelaria dysponuje
  • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
  • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
  • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
  • dostępem elektronicznym do bazy danych CEPiK
  • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

Termin zniesiony. 18-03-2021r. I termin licytacji nieruchomości poł. w Wawrowie, os. Bermudy
2021-03-04

 

Termin zniesiony.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2021r. o godz.13:00 w auli na parterze w budynku przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp. (front budynku - wejście z prawej strony), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 766m2 położonej w Wawrowie, osiedle Bermudy nr 39 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojacej z garażem o powierzchni użytkowej 187,48m2, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00027137/8.

Suma oszacowania wynosi 541 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 405 975,00zł., do której należy doliczyć należny podatek VAT (wskazana w obwieszczeniu jest ceną netto).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 130,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem bankowym.

Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

Termin zniesiony. 18-03-2021r. I termin licytacji nieruchomości poł. w Wawrowie, os. Bermudy
2021-03-04

 

Termin zniesiony.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2021r. o godz.13:00 w auli na parterze w budynku przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp. (front budynku - wejście z prawej strony), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 766m2 położonej w Wawrowie, osiedle Bermudy nr 39 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojacej z garażem o powierzchni użytkowej 187,48m2, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00027137/8.

Suma oszacowania wynosi 541 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 405 975,00zł., do której należy doliczyć należny podatek VAT (wskazana w obwieszczeniu jest ceną netto).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 130,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem bankowym.

Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
Mateusz Ptak Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp.


© 2012. All rights reserved.


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi
reklamy dzialalności prowadzonej przez Komornika

 

 


logo