2024-07-18.
 
Komornik nie dokonuje sprzedaży ruchomości za pośrednictwem serwisów typu OLX, allegro.pl itp.
Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 08:00 -15:00


Dyżur komornika:
Środa 10:00 -14:00

Kancelaria dysponuje
 • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
 • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
 • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
 • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
 • dostępem elektronicznym do bazy danych CEPiK
 • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL

Komornik Sądowy Gorzów Wielkopolski

Komornik Sądowy Gorzów Mateusz Ptak zajmuje się przeprowadzaniem egzekucji komorniczych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego oraz powiatu gorzowskiego. Ponadto Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie całej Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru, Komornik sądowy Gorzów Mateusz Ptak działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. W toku prowadzonej egzekucji komornik dokonuje także licytacji, w której właścicielem przedmiotu stanie się podmiot, który zaproponuje najwyższą kwotę. Licytacja nieruchomości prowadzona jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim pod nadzorem sędziego w siedzibie Sądu Rejonowego.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.
Mateusz Ptak

ul. Nadbrzeżna 17 lewe skrzydło, wejście od bulwaru
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel: (95) 718 02 44
Fax: (95) 743 56 53
E-mail: kancelaria@komornikgorzow.pl
www.komornikgorzow.pl

Art. 8671.

§ 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:
- posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
- wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania.

Komornik Sądowy Gorzów Wielkopolski

Komornik Sądowy Gorzów Mateusz Ptak zajmuje się przeprowadzaniem egzekucji komorniczych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego oraz powiatu gorzowskiego. Ponadto Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie całej Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru, Komornik sądowy Gorzów Mateusz Ptak działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. W toku prowadzonej egzekucji komornik dokonuje także licytacji, w której właścicielem przedmiotu stanie się podmiot, który zaproponuje najwyższą kwotę. Licytacja nieruchomości prowadzona jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim pod nadzorem sędziego w siedzibie Sądu Rejonowego.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.
Mateusz Ptak

ul. Nadbrzeżna 17 lewe skrzydło, wejście od bulwaru
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel: (95) 718 02 44
Fax: (95) 743 56 53
E-mail: kancelaria@komornikgorzow.pl
www.komornikgorzow.pl 
Komornik nie dokonuje sprzedaży ruchomości za pośrednictwem serwisów typu OLX, allegro.pl itp.
Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 08:00 -15:00


Dyżur komornika:
Środa 10:00 -14:00

Kancelaria dysponuje
 • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
 • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
 • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
 • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
 • dostępem elektronicznym do bazy danych CEPiK
 • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL

Art. 8671.

§ 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:
- posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
- wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
Mateusz Ptak Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp.


© 2012. All rights reserved.


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi
reklamy dzialalności prowadzonej przez Komornika

 

 


logo