2023-12-07
Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 08:00 -15:00


Dyżur komornika:
Środa 10:00 -14:00

Kancelaria dysponuje
  • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
  • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
  • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
  • dostępem elektronicznym do bazy danych CEPiK
  • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

09-09-2022r. I licytacja nieruch. przy ul. KEN 6g/1 w Gorzowie Wlkp.
2022-09-02

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-09-2022r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 blok 10 w sali nr 104, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 6G/1, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00087462/3.

Nieruchomość - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,22m2, położony jest na I piętrze w budynku 1- piętrowym, składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, garderoby i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica.

 

Suma oszacowania wynosi 230 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem bankowym.

Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001

 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

09-09-2022r. I licytacja nieruch. przy ul. KEN 6g/1 w Gorzowie Wlkp.
2022-09-02

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-09-2022r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 blok 10 w sali nr 104, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 6G/1, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00087462/3.

Nieruchomość - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,22m2, położony jest na I piętrze w budynku 1- piętrowym, składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, garderoby i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica.

 

Suma oszacowania wynosi 230 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem bankowym.

Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001

 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
Mateusz Ptak Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp.


© 2012. All rights reserved.


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi
reklamy dzialalności prowadzonej przez Komornika

 

 


logo