2024-06-20
Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 08:00 -15:00


Dyżur komornika:
Środa 10:00 -14:00

Kancelaria dysponuje
 • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
 • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
 • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
 • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
 • dostępem elektronicznym do bazy danych CEPiK
 • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

II licytacja nieruchomości poł. przy ul. Sikorskiego 21/2 w Gorzowie Wlkp.
2024-03-04
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2024r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 blok 10 w sali nr 104, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, położonej przy ul.  Sikorskiego 21/2 w Gorzowie Wlkp. o powierzchni użytkowej 37,2m2 w budynku mieszkalno - usługowym, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00070910/7.

Suma oszacowania wynosi 155 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 103 466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 520,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem bankowym.
Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

II licytacja nieruchomości poł. przy ul. Sikorskiego 21/2 w Gorzowie Wlkp.
2024-03-04
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2024r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 blok 10 w sali nr 104, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, położonej przy ul.  Sikorskiego 21/2 w Gorzowie Wlkp. o powierzchni użytkowej 37,2m2 w budynku mieszkalno - usługowym, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00070910/7.

Suma oszacowania wynosi 155 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 103 466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 520,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem bankowym.
Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
Mateusz Ptak Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp.


© 2012. All rights reserved.


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi
reklamy dzialalności prowadzonej przez Komornika

 

 


logo