2024-07-18
Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 08:00 -15:00


Dyżur komornika:
Środa 10:00 -14:00

Kancelaria dysponuje
 • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
 • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
 • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
 • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
 • dostępem elektronicznym do bazy danych CEPiK
 • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL

WŁAŚCIWOŚĆ

Art. 8.5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem
spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje
się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

Art. 8.6 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji
oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
Ustawa z dnia 24 maja 2007r.o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.nr 112 poz.769).

 

 

Rewir w którym działa komornik sądowy Mateusz Ptak obejmuje obszar następujących gmin:

 - Gorzów Wlkp.
 - Bogdaniec
 - Deszczno
 - Kłodawa
 - Lubiszyn
 - Santok
 - Witnica
 - Strzelce Krajeńskie

WŁAŚCIWOŚĆ

Art. 8.5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem
spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje
się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

Art. 8.6 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji
oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
Ustawa z dnia 24 maja 2007r.o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.nr 112 poz.769).

 

 

Rewir w którym działa komornik sądowy Mateusz Ptak obejmuje obszar następujących gmin:

 - Gorzów Wlkp.
 - Bogdaniec
 - Deszczno
 - Kłodawa
 - Lubiszyn
 - Santok
 - Witnica
 - Strzelce Krajeńskie 
Komornik nie dokonuje sprzedaży ruchomości za pośrednictwem serwisów typu OLX, allegro.pl itp.
Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 08:00 -15:00


Dyżur komornika:
Środa 10:00 -14:00

Kancelaria dysponuje
 • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
 • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
 • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
 • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
 • dostępem elektronicznym do bazy danych CEPiK
 • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
Mateusz Ptak Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp.


© 2012. All rights reserved.


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi
reklamy dzialalności prowadzonej przez Komornika

 

 


logo